image

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho phép thành lập 12 văn phòng công chứng trong năm 2013

18-10-2016 Tin tổng hợp

Thực hiện chủ trương chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và Đề án Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, ngày 21/3/2013

image

Góp ý Luật Đất đai sửa đổi: Các công chứng viên nói gì?

18-10-2016 Tin tổng hợp

Để hiểu rõ hơn về giá trị của công chứng trong đời sống xã hội, nhất là với các giao dịch về đất đai, trước phương án dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đưa ra "Việc công chứng hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo nhu cầu của các bên", chúng tôi xin giới thiệu ý kiến đóng góp của một số công chứng viên:

image

Dự thảo Luật Tiếp công dân: Chưa rõ quyền

18-10-2016 Tin tổng hợp

Một trong những mục tiêu của dự án Luật Tiếp công dân theo Chính phủ là "xây dựng cơ chế hữu hiệu, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh một cách đầy đủ, công khai và minh bạch", tuy nhiên với dự thảo Luật được trình ra UBTVQH nhiều ý kiến cho rằng còn chưa rõ, chồng lấn.

image

Hướng dẫn thực hiện chịu trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

17-10-2016 Tin tổng hợp

Vừa qua, Liên Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.