HƯỚNG DẪN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

Sơ đồ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tuyến bản dịch

Sơ đồ tiếp nhận và đặt lịch hẹn hồ sơ công chứng

Sơ đồ tiếp nhận và trả hồ sơ trực tuyến cấp bản sao văn bản công chứng

Lưu ý: Nếu không nhận được thông tin xác nhận, vui lòng liên hệ trực tiếp với Công chứng viên theo số điện thoại phía dưới để được xác nhận đặt hẹn

 

Mọi thắc mắc liên quan đến hồ sơ trực tuyến vui lòng liên hệ

Phòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh

số 97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38230177-113 hoặc 0908488583 (anh Dũng), email: pcc1.stp@tphcm.gov.vn