image

Từ ngày 1/3, làm hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán, cho thuê căn hộ chung cư,... cẩn thận kẻo sai mẫu!

18-02-2022 Tin tổng hợp

Từ ngày 01/03/2022, các mẫu hợp đồng cho thuê, mua bán căn hộ chung cư, căn hộ du lịch; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất,... đã được chuẩn hoá và quy định trong Phụ lục đính kèm Nghị định 02/2022/NĐ-CP, bạn đã biết chưa?