THÀNH PHẦN HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

 

  1. Giấy tờ, tài liệu chung:

+ Phiếu yêu cầu công chứng;

+ Dự thảo Văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (nếu có);

  1. Giấy tờ, tài liệu các bên tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch:
    1.  Cá nhân:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam/Hộ chiếu.

+ Hộ khẩu/tạm trú/giấy tờ thay thế khác theo quy định của pháp luật.

+ Trong trường hợp đại diện theo ủy quyền: Hợp đồng ủy quyền được lập đúng hình thức quy định.

  1.  Tổ chức.

+ Giấy đăng ký kinh doanh;

+ Giấy tờ/văn bản xác định thẩm quyền xác lập hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật cần có;

+ Văn bản ủy quyền (nếu có);           

  1. Giấy chứng khác theo quy định của pháp luật.      
    1. Giấy tờ về tài sản – Nếu hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản.

Ví dụ: Liên quan đến nhà, đất – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  1. Giấy tờ về công việc - Nếu hợp đồng, giao dịch liên quan đến công việc.

Ví dụ: Liên quan tham gia tố tụng: Thông báo thụ lý vụ án…

3.3. Hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

image

Tải thông tin bộ hồ sơ mẫu

Download .PDF

Download .DOC

Liên hệ

Địa chỉPhòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh

số 97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38230177, email: pcc1.stp@tphcm.gov.vn