PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TP. HỒ CHÍ MINH

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ MẪU

1. Hồ sơ đề nghị đăng ký mẫu chữ ký gồm:

- Văn bản đề nghị đăng ký mẫu chữ ký của tổ chức đăng ký mẫu chữ ký (có mẫu chữ ký của người đăng ký kèm theo, chữ ký của người đăng ký phải ký trực tiếp và không được phô tô và không được sử dụng chữ ký đóng dấu lại), (bản chính)

- Chứng minh nhân dân của người đăng ký mẫu chữ ký (bản sao có chứng thực).

- Quyết định bổ nhiệm của người đăng ký mẫu chữ ký (bản sao có chứng thực).

- Văn bản uỷ quyền của người có thẩm quyền cho người đăng ký mẫu chữ ký “ Tổ chức khi đi đăng ký mẫu chữ ký cần lưu ý đến văn bản ủy quyền, cần xác định rõ nội dung, thời hạn, phạm vi uỷ quyền….. đối với các văn bản uỷ quyền”, (bản sao có chứng thực).

- Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập, (bản sao có chứng thực).

- Giấy chứng nhận mẫu dấu do công an cấp, (bản sao có chứng thực).

2. Lưu ý.

- Người đăng ký mẫu chữ ký hoặc nhân viên của tổ chức đề nghị đăng ký mẫu chữ ký (kèm theo giấy giới thiệu) có thể trực tiếp mang hồ sơ đề nghị đăng ký mẫu chữ ký của tổ chức mình đến Phòng Công chứng số 1 Tp.HCM để đăng ký mẫu chữ ký hoặc gửi hồ sơ đề nghị đăng ký mẫu chữ ký của tổ chức mình qua đường bưu điện về Phòng công chứng số 1 Tp.HCM để đăng ký mẫu chữ ký (địa chỉ tại số 97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM, điện thoại (08) 38230177).

- Đối với các tổ chức đề nghị đăng ký mẫu chữ ký tại Tp. Hồ Chí Minh thì có thể yêu cầu Phòng Công chứng 1 Tp.HCM cử cán bộ của Phòng đến tại trụ sở của tổ chức đề nghị đăng ký mẫu chữ ký để hướng dẫn hồ sơ cũng như thực hiện việc đăng ký mẫu chữ ký.

image

Tải thông tin bộ hồ sơ mẫu

Download .PDF

Download .DOC

Liên hệ

Địa chỉPhòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh

số 97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38230177 -105 hoặc 0902 602 246 (anh Dinh).