THÀNH PHẦN HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

 

  1. Giấy tờ, tài liệu chung:

+ Phiếu yêu cầu công chứng;

+ Dự thảo hợp đồng vay tài sản (nếu có);

  1. Giấy tờ, tài liệu bên cho vay:
    1.  Cá nhân:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam/Hộ chiếu.

+ Hộ khẩu/tạm trú/giấy tờ thay thế khác theo quy định của pháp luật.

+ Nếu là tài sản vợ chồng: Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Nếu là tài sản riêng, cần có Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản riêng, cụ thể:

++ Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản;

++ Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng, thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng;

++ Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân;

++ Giấy chứng nhận kết hôn/xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp sống chung nhưng chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn);

++ Giấy tờ xác định về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân: Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (trên cơ sở đối chiếu với thời điểm tạo dựng tài sản).

  1. Tổ chức.

+ Giấy đăng ký kinh doanh;

+ Giấy tờ/văn bản xác định thẩm quyền xác lập hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật cần có;

+ Văn bản ủy quyền (nếu có);           

  1. Giấy tờ, tài liệu bên vay:
    1. Cá nhân:

        + Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam/Hộ chiếu.

        + Hộ khẩu/tạm trú/giấy tờ thay thế khác theo quy định của pháp luật.

  1. Tổ chức:

        + Giấy đăng ký kinh doanh;

        + Giấy tờ/văn bản xác định thẩm quyền xác lập hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật cần có;

        + Văn bản ủy quyền (nếu có);

  1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trong trường hợp tài sản cho vay phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.   

image

Tải thông tin bộ hồ sơ mẫu

Download .PDF

Download .DOC

Liên hệ

Địa chỉPhòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh

số 97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38230177, email: pcc1.stp@tphcm.gov.vn