image

GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh là Phòng Công chứng đầu tiên tại Việt Nam được thành lập sau năm 1975, theo quyết định số 182/QĐ-UB ngày 21/9/1988 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu, Phòng có tên là Phòng Công chứng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997, Phòng được chuyển thành Phòng Công chứng Nhà nước số 1 thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1216/QĐ-UBB-NC ngày 19/3/1997 của Uỷ ban nhân dân thành phố, và đến năm 2001 được đổi tên thành Phòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 36/2001/QĐ-UB ngày 26/4/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Lịch sử hình thành

Tổ chức phòng ban

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Công Chứng số 1 Tp.HCM là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tư Pháp Tp.HCM, có tựsở riêng, có tài khoản riêng và có con dấu riêng. 

Từ khi thành lập, Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh được đặt trụ sở tại số 97 Pasteur phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh – đây nguyên là Phòng Chưởng Khế Sài Gòn trước năm 1975. Ban đầu, nhân sự của phòng chỉ có 4 cán bộ nhân viên (trong đó có 2 công chứng viên). Đến nay, tổng số công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị là: 32 người, trong đó  có 01 Trưởng phòng và 02 Phó phòng, 13 công chứng viên, 16 đảng viên, có hơn 90% công chức, viên chức đã tốt nghiệp đại học, số còn lại phần lớn đã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng. Bộ máy của phòng được phân chia thành các bộ phận có mối quan hệ chặt chẽ như: bộ phận công chứng viên, cán bộ nghiệp vụ, kế toán, quầy thu, lưu trữ, bảo vệ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Phòng Công chứng chứng nhận tính xác thực của hợp đồng được giao kết hoặc giao dịch khác được xác lập trong quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, và quan hệ xã hội khác và thực hiện các việc khác theo quy định tại Luật Công Chứng, và các văn bản pháp luật liên quan. Các hợp đồng, giao dịch được công chứng là các hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải công chứng hoặc pháp luật không quy định phải công chứng nhưng cá nhân, tổ̉ chức tự nguyện yêu cầu.

Thông tin về chúng tôi

Tải hồ sơ về thông tin của chúng tôi.

Download .PDF