image

Giao dịch mua bán tài sản nhằm che giấu giao dịch vay tài sản

14-10-2019 Tin tổng hợp

TS. ĐẶNG THỊ THƠM ( TANDCC tại Hà Nội) - Giao dịch giả tạo là giao dịch mà ý chí được biểu đạt ra ngoài khác với ý chí đích thực và có tồn tại sự khác biệt giữa kết quả thực tế đã thực hiện giao dịch so với mục đích của giao dịch dân sự được xác lập. Thực tiễn công tác đã cho thấy, các giao dịch dân sự về vay tài sản phát triển nhưng ngoài việc phải chịu lãi suất cao thì người đi vay thường phải ký kết với người cho vay giao dịch mua bán tài sản (giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc mua bán nhà) với giá chuyển nhượng (mua, bán) thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế.

image

Phân biệt thời điểm có hiệu lực của hợp đồng với thời điểm chuyển quyền sở hữu

07-10-2019 Tin tổng hợp

CHU XUÂN MINH ( Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) - Xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng có ý nghĩa để phân biệt hợp đồng bị tranh chấp là hợp đồng có hiệu lực hay hợp đồng vô hiệu, từ đó áp dụng quy định về xử lý đối với hợp đồng vô hiệu hay quy định xử lý đối với hợp đồng có hiệu lực. Xác định về thời điểm chuyển quyền sở hữu có ý nghĩa xác định ai là chủ sở hữu để xác định người phải chịu rủi ro về tài sản hay chịu trách nhiệm về tài sản.