image

Sẽ có Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam

21-04-2017 Tin tổng hợp

Nhằm thống nhất đầu mối về hoạt động tự quản nghề nghiệp của các công chứng viên, Hội công chứng viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi cả nước và thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 132/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

image

Quá trình phát triển của hoạt động Chứng thực ở Việt Nam

21-04-2017 Tin tổng hợp

Quá trình phát triển của hoạt động Chứng thực ở Việt Nam (11/03/2016)Do đặc điểm của nước ta là từ một nước phong kiến đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, có thể khẳng định dưới chế độ phong kiến trước đây, hoạt động chứng thực chính thống (với cách hiểu như hiện nay) là chưa xuất hiện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các hoạt động có tính chất xác nhận, xác thực… của chính quyền vẫn tồn tại ở nhà nước phong kiến Việt Nam trước đây như một nhu cầu tất yếu của quản lý xã hội.