image

So sánh giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền

16-06-2020 Tin tổng hợp

Giấy ủy quyền là văn bản trong đó cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân uỷ quyền cho người khác đại diện mình để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

image

TUỔI NÀO ĐƯỢC CẤP VÀ GHI TÊN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT? TUỔI NÀO ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN?

10-06-2020 Tin tổng hợp

Nhiều người nghĩ rằng phải đủ 18 tuổi trở lên (thành niên hay người trưởng thành) mới được ký hợp đồng/giao dịch nói chung và đặc biệt là lĩnh vực bất động sản (nhà, đất ..), động sản (xe cộ) mà pháp luật bắt buộc phải đăng ký.

image

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất có cần phù hợp quy hoạch?

02-06-2020 Tin tổng hợp

Việc chuyển mục đích sử dụng đất bên cạnh nhu cầu của người sử dụng đất còn phải căn cứ vào việc quyết định mục đích sử dụng đất của Nhà nước thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.