image

CÔNG CHỨNG VỚI VIỆC HIỆN ĐẠI HÓA QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VIỆT NAM

02-10-2017 Hoạt động chuyên môn

Trong xã hội tồn tại những mối quan hệ phong phú, đa dạng giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tổ chức. Sự xuất hiện và phát triển của nền kinh tế hàng hóa càng làm cho mối quan hệ nêu trên phát triển, nhất là các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại…ngày càng diễn ra sôi động, phức tạp.

image

CÔNG CHỨNG VIÊN VỚI VAI TRÒ LÀ BỔ TRỢ VIÊN TƯ PHÁP

16-08-2017 Hoạt động chuyên môn

MICHEL CORDIER – Chủ tịch danh dự Hội đồng công chứng tối cao Pháp Trong hệ thống luật Anh-Mỹ, khi soạn thảo hợp đồng, các bên gặp nhau, có sự trợ giúp của người tư vấn riêng của mình và khi có tranh chấp hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên yêu cầu sự can thiệp của thẩm phán. Còn hệ thống luật Châu Âu lục địa chủ yếu dựa trên các quy định pháp luật thành văn nằm trong các bộ luật. Pháp luật điều chỉnh các quan hệ hợp đồng và Nhà nước, với tư cách là người bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và an toàn pháp lý của các quan hệ hợp đồng, uỷ quyền cho một nhà chuyên nghiệp do mình bổ nhiệm và giám sát để thực hiện chức năng đó.