image

Tra cứu trực tuyến thông tin quy hoạch của TP. Hồ Chí Minh

07-03-2018 Hoạt động chuyên môn
Tra cứu trực tuyến thông tin quy hoạch của TP. Hồ Chí Minh

Tại đây bạn có thể tra cứu thông tin quy hoạch trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh một cách nhanh chóng và chính xác, thông tin

được tích hợp từ ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM