Văn bản từ chối nhận di sản

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch (theo mẫu)

2. Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản.

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/ chứng minh quân đội/Hộ chiếu của các bên tham gia giao dịch.

4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó

5. Giấy tờ chứng minh về năng lực hành vi (giấy khám sức khỏe/tâm thần…) trong trường có nghi ngờ về năng lực hành vi của bên tham gia giao kết hợp đồng

6. Chứng minh nhân dân của người làm chứng/ người phiên dịch (trong trường hợp cần phải có người làm chứng/ người phiên dịch).

7. Các giấy tờ pháp luật chưa quy định, nhưng yêu cầu thêm

7.1 Chứng tử của người để lại di sản (xác định thời điểm mở thừa kế)

7.2 Khai sinh của người chết/của người từ chối di sản (trong trường hợp thừa kế theo pháp luật hoặc là thừa kế bắt buộc không phụ thuộc vào nội dung di chúc)

7.3. Di chúc (trong trường hợp thừa kế theo di chúc).

7.4 Văn bản cam kết của các bên giao dịch về đối tượng giao dịch là có thật

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

image

Tải thông tin bộ hồ sơ mẫu

Download .PDF

Download .DOC

Liên hệ

Địa chỉPhòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh

số 97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38230177 - 0902 602 246 (anh Dinh).