Hotline: Trưởng Phòng: 0913 717 299, Phó Trưởng Phòng: 0908 026 690
97 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc
Từ 7h:30 - 17h:00 hàng ngày
Thứ 7: Từ 7h:30 - 11h:30

Công chứng viên: NGUYỄN THỊ THỦY

Công chứng viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2012

Quá trình công tác:

  • Từ tháng 06/2006 đến tháng 10/2012: Chuyên viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh
  • Từ tháng 10/2012 đến nay : Công chứng viên Phòng công chứng số 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại di động     : 0919 65 15 95

Điện thoại cơ quan         : 0838230177 (số nội bộ 110)

Địa chỉ email             : nguyenthuy_240381@yahoo.com