Hotline: Trưởng Phòng: 0913 717 299, Phó Trưởng Phòng: 0908 026 690
97 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc
Từ 7h:30 - 17h:00 hàng ngày
Thứ 7: Từ 7h:30 - 11h:30

Công chứng viên
Trình độ: Cử nhân Luật 

 

- Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2001

Quá trình công tác:

 Từ tháng 08/2007 đến tháng 12/2012: Chuyên viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

- Từ tháng 12/2012 đến nay : Công chứng viên Phòng công chứng số 1, TP. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại di động     : 0902 602 246

- Điện thoại cơ quan         : 02838230177-105

- Email             : dvd_cc1@yahoo.com.vn