Hotline: Trưởng Phòng: 0913 717 299, Phó Trưởng Phòng: 0908 026 690
97 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc
Từ 7h:30 - 17h:00 hàng ngày
Thứ 7: Từ 7h:30 - 11h:30

Nguyễn Hồ Phương Vinh
Phó Trưởng phòng, Công Chứng viên
Phó Trưởng phòng, Công chứng viên
Thành viên của Ban chuyên môn Hội công chứng viên Tp.Hồ Chí Minh
Trình độ: Thạc sĩ Luật 

 

- Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2009

Quá trình công tác: 

- Từ năm 2003 đến 2004: Chuyên viên nghiệp vụ tại Phòng công chứng số 2 Tp.Hồ Chí Minh

- Từ năm 2004 đến 2009: Chuyên viên nghiệp vụ tại Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

- Từ năm 2009 đến nay: Công chứng viên hành nghề tại Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

- Từ năm 2013 đến nay: Phó Trưởng phòng Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại di động     : 0908026690

Điện thoại cơ quan         : 028 38230177-102

Email: pvinhvn@gmail.com