Hotline: Trưởng Phòng: 0913 717 299, Phó Trưởng Phòng: 0908 026 690
97 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc
Từ 7h:30 - 17h:00 hàng ngày
Thứ 7: Từ 7h:30 - 11h:30

Công chứng viên: Võ Quốc Hùng

Công chứng viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2014

Quá trình công tác:

- Từ năm 2002 đến năm 2014: Chuyên viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

- Từ năm 2014 đến nay : Công chứng viên Phòng công chứng số 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại di động     : 0909366303

Điện thoại cơ quan         : 08.38230177-122

Địa chỉ email                   : quochungcc1@gmail.com