Hotline: Trưởng Phòng: 0913 717 299, Phó Trưởng Phòng: 0908 026 690
97 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc
Từ 7h:30 - 17h:00 hàng ngày
Thứ 7: Từ 7h:30 - 11h:30

TRỊNH HUỲNH LIÊM KHIẾT
Công chứng viên

Công chứng viên: Ông  TRỊNH HUỲNH LIÊM KHIẾT

Công chứng viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2012

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2006 đến năm 2012: Chuyên viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh
  • Từ năm 2012 đến nay : Công chứng viên Phòng công chứng số 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại di động     : 0907.914.912

Điện thoại cơ quan         :

Địa chỉ email                   : khietthl@gmail.com