Hotline: Trưởng Phòng: 0913 717 299, Phó Trưởng Phòng: 0908 026 690
97 Đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc
Từ 7h:30 - 17h:00 hàng ngày
Thứ 7: Từ 7h:30 - 11h:30

Công chứng viên: bà Nghiêm Thị Ngọc Lâm

Công chứng viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

Trình độ: Cử nhân Luật

Năm bổ nhiệm công chứng viên: 2002

Quá trình công tác:

  • Từ năm 2002 đến năm 2008:  Công chứng viên Phòng công chứng số 4 Tp.Hồ Chí Minh
  • Từ năm 2008 đến nay: Công chứng viên Phòng công chứng số 1 Tp.Hồ Chí Minh

Số điện thoại di động     : 0938767172

Điện thoại cơ quan         : 02838230177-108

Địa chỉ Mail              : nghiemngoclam@gmail.com