image

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 xin điểm lại một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 04 - 10/12/2017).

12-12-2017 Tin pháp luật cập nhật

1. Điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu đồng/tháng 2. Thêm trường hợp xử lý đảng viên vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ 3. Quy trình miễn thuế trước khi làm thủ tục hải quan hàng ANQP 4. Hỗ trợ truy cập vào website cơ quan nhà nước trên di động