Hồ sơ đăng ký mẫu chữ ký gồm

- Văn bản đề nghị đăng ký mẫu chữ ký của tổ chức đăng ký mẫu chữ ký trong đó có mẫu chữ ký của người đăng ký kèm theo, chữ ký của người đăng ký phải ký trực tiếp, không được phô tô và không được sử dụng chữ ký đóng dấu lại (bản chính).

- Chứng minh nhân dân của người đăng ký mẫu chữ ký (bản sao có chứng thực).

- Quyết định bổ nhiệm của người đăng ký mẫu chữ ký (bản sao có chứng thực).

- Văn bản uỷ quyền của người có thẩm quyền cho người đăng ký mẫu chữ ký trong văn bản ủy quyền phải xác định rõ nội dung, thời hạn, phạm vi uỷ quyền….. (bản sao có chứng thực).

- Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập (bản sao có chứng thực).

- Giấy chứng nhận mẫu dấu do công an cấp (bản sao có chứng thực).

image

Tải thông tin bộ hồ sơ mẫu

Download .PDF

Download .DOC

Liên hệ

Địa chỉPhòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh

số 97 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38230177 - 0902 602 246 (anh Dinh).