Cấp bản sao

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch (theo mẫu)

2. Bản sao giấy tờ tùy thân: chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng lưu trữ tại tổ chức công chứng.

3. Trong trường hợp là pháp nhân

+Giấy đăng ký kinh doanh

+Chứng minh nhân dân/ chứng minh quân đội/ hộ chiếu của người đại diện pháp nhân

+Hoặc Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người khác kèm theo chứng minh của người trực tiếp yêu cầu cung cấp văn bản.

b) Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

image

Tải thông tin bộ hồ sơ mẫu

Download .PDF

Download .DOC