Lưu giữ di chúc

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch (theo mẫu)

2. Di chúc cần gởi giữ

3. Bản sao giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/ chứng minh quân đội/ Hộ chiếu của người gởi giữ di chúc+Hộ khẩu..

b) Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)

 

 

Tải thông tin bộ hồ sơ mẫu

Download .PDF

Download .DOC