image

Bộ Tư pháp tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

25-07-2019 Tin tổng hợp
Ngày 11 tháng 6 năm 2019, Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1324/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

 Sau đó vào ngày 11 tháng 7 năm 2019 Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba ban hành Quyết định số 1571/QĐ-HĐKT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba. Sơ kế hoạch này như sau:

a) Thời gian tổ chức: Từ ngày 11/08/2019 đến ngày 14/08/2019

b) Địa điểm tổ chức: Học viện Tư pháp, số 9 đường Trần Vỹ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Hội Công Chứng viên TP. Hồ Chí Minh có tổ chức ôn tập cho các thí sinh dự thi kiểm tra hết tập sự vào lúc 13 giờ, thứ năm, ngày 25/7/2019

Địa điểm: Nhà khách T78, số 145, đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Công Chứng viên đứng lớp để trình bày và giải đáp: CCV Nguyễn Trí Hòa - Phó Chủ tịch thường trực Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh , CCV Hoàng Xuân Hoan - Phó Chủ tịch Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh 

Hội Công chứng viên TP. Hồ Chí Minh cung cấp tài liệu của buổi ôn tập cho các thí sinh theo link đính kèm

Tài liệu ôn tập kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3

Quyết dịnh 1324 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3

Quyết định 1571/QĐ-HĐKT về việc ban hành kế hoạch kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3

Công văn sô 4678/BTP-BTTP về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Công văn số 2594/BTP-HĐKT về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3

Quyết định 1572/QĐ-HĐKT về việc ban hành nội quy kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 3


Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn